Σκοπός


Στο επίκεντρο των εργασιών μας, προσπαθούμε να προσφέρουμε στον τελικό αποδέκτη / καταναλωτή προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Σημαντικούς ρόλους στον στόχο μας αυτό λαμβάνουν:

α. Η κεντρική οργάνωση με σύντομους και ευέλικτους τρόπους λήψης αποφάσεων & διεκπεραίωσης εργασιών.
β. Το καλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας.
γ. Ο ανοιχτός και ειλικρινής τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας.
δ. Ο ενθουσιώδης τρόπος εργασίας και η δημιουργικότητα, ώστε να αναγνωρίζουμε τις τάσεις της αγοράς, πριν ακόμη αυτές δημιουργηθούν.

Φιλοσοφία


Είμαστε μία εμπορική εταιρεία πώλησης προϊόντων χονδρικής και παροχής υπηρεσιών. Πραγματοποιούμε διανομή, πρακτόρευση και προμήθεια, δημιουργώντας μία εταιρική σχέση με τους πελάτες μας και αποσκοπώντας σε μία μακροπρόθεσμη συνεργασία και επιτυχημένη σχέση μαζί τους. 

Είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε από τους πελάτες μας και στοχεύουμε να γινόμαστε καλύτεροι σε μία συνεχώς ανταγωνιστική αγορά, που απαιτεί καθημερινά περισσότερη ευελιξία. 

Δεσμευόμαστε με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και η ικανοποίηση των πελατών μας και των καταναλωτών μας είναι ο θεμέλιος λίθος της επιτυχίας μας.