Οικονομικα στοιχεια


Επιλέξτε ένα link για να δείτε τους ισολογισμούς της εταιρείας.

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2015